Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

099

Uchwała Nr XLI/553/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin opublikowana w Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2018 r. poz. 643

  • DUWKP

Rysunek planu

  • 99_UCHWALA_NR_XLI_553_2018_ZALACZNIK

Banery

Stopka