Treść strony

099

Uchwała Nr XLI/553/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin opublikowana w Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2018 r. poz. 643

  • DUWKP

Uchwała - tekst planu

Rysunek planu

  • 99_UCHWALA_NR_XLI_553_2018_ZALACZNIK