Treść strony

100

Uchwała Nr XLII/566/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2018 r.  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2018 r. poz. 1363 

  • DUWKP

Rysunek planu

  • 100_UCHWALA_NR_XLII_566_2018_ZALACZNIK_K-1