Treść strony

101

Uchwała Nr XLV/592/2018  Rady Gminy Lubicz z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 maja 2018 r. poz. 2648

  • DUWKP

Uchwała - tekst planu

Rysunek planu

  • 101_UCHWALA_NR XLV_592_2018_ZALACZNIK-1