Treść strony

102

Uchwała Nr XLVII/624/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2018 r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny  Krobia opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. poz. 3495

  • DUWKP

Uchwała - tekst planu

Rysunek planu

  • 102_UCHWALA_NR_XLVII_624_2018_ZALACZNIK