Treść strony

103

Uchwała Nr XLVII/625/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. poz. 3496

  • DUWKP

Rysunek planu

  • 103_UCHWALA_NR_XLVII_625_2018_ZALACZNIK