Treść strony

104

Uchwała Nr XLVII/626/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin opublikowana w Dziennik Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. poz. 3497

  • DUWKP

Rysunek planu

  • 104_UCHWALA_NR_XLVII_626_2018_ZALACZNIK