Treść strony

105

Uchwała Nr XLVIII/640/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronówko opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2018 r. poz. 4022

  • DUWKP

Rysunek planu

  • 105_UCHWALA_NR_XLVIII_640_2018_ZALACZNIK