Treść strony

106

Uchwała Nr XLVIII/641/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, LubiczGórny i Mierzynek opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2018 r. poz. 4023

  • DUWKP

Uchwała - tekst planu

Rysunek planu

  • RYSUNEK W SKALI