Treść strony

107

Uchwała Nr XLVIII/642/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2018 r. poz. 4024 

  • DUWKP

Uchwała - tekst planu

Rysunek planu

  • 107_UCHWALA_NR_XLVIII_642_2018_ZALACZNIK