Treść strony

108

Uchwała Nr L/667/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2018 r. poz. 4721

  • DUWKP

Rysunek planu

  • 108_UCHWALA_NR_L_667_2018_ZALACZNIK