Treść strony

109

Uchwała Nr LI/680/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. poz. 5337

  • DUWKP

Rysunek planu

  • 109_UCHWALA_NR_LI_680_2018_ZALACZNIK-1