Treść strony

110

Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. poz. 6652

  • DUWKP

Uchwała - tekst planu

Rysunek planu

  • 110_UCHWALA_NR_III_21_18_ZAŁĄCZNIK_KOLOR-1