Treść strony

111

Uchwała nr VI/52/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kopanino opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11.03.2019r. pozycja 1430

  • DUWKP

Rysunek planu

  • 111_UCHWALA_NR_VI_52_19_ZALACZNIK