Treść strony

112

Uchwała nr VI/53/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej opublikowana w Dzienniku Urzędowym Kujawsko - Pomorskiego  z dnia 11.03.2019 r. pozycja 1431

  • DUWKP

Rysunek planu

  • 112_UCHWALA_NR_VI_52_19_ZALACZNIK_1
  • 112_UCHWALA_NR_VI_52_19_ZALACZNIK_2