Treść strony

113

UCHWAŁA NR VII/77/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4.04.2019 r. pozycja 1990

  • DUWKP

Uchwała - tekst planu

Rysunek planu

  • 113_UCHWALA_NR_VII_77_19_ZALACZNIK