Treść strony

114

UCHWAŁA NR VIII/102/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w części obejmującej działki nr 461, 325/1 i 334/2 w Młyńcu II (Drugim) opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8.05.2019 r. poz. 2745

  • DUWKP

Uchwała - tekst planu

Rysunek planu

  • 114_UCHWALA_NR_VIII_102_19_ZALACZNIK