Treść strony

115

Uchwała nr VIII/101/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronowo opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8.05.2019 r. poz. 2744 

  • DUWKP

Uchwała - tekst planu

Rysunek planu

  • 115_UCHWALA_NR_VIII_101_19_ZALACZNIK