Treść strony

116

Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 listopada 2019 r. nr II SA/Bd 758/19 stwierdzono nieważność uchwały nr VIII/103/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, tym samym plan nie obowiązuje.

UCHWAŁA NR VIII/103/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8.05.2019 r. poz. 2746

  • DUWKP

Uchwała - tekst planu

Rysunek planu

  • 116_UCHWALA_NR_VIII_103_19_ZALACZNIK