Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

  • Logotypy RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Tytuł projektu: Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej.

Działanie:
RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:
Wzrost aktywności społecznej oraz ożywienie społeczne centrum Lubicza Górnego poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej.

Opis projektu:
Przedmiotem inwestycji było zagospodarowanie w Lubiczu Górnym terenów w okolicy ul. Handlowej i Bankowej oraz przekształcenie ul. Handlowej na pasaż-deptak. W ramach projektu powstały: amfiteatr, mała architektura, siłownia zewnętrzna, miejsce do ćwiczeń parkour i Street Workout. Dodatkowo urządzona została zieleń, drogi, chodniki i parking oraz doprowadzono niezbędne media jak prąd, woda i kanalizacja.
W wyniku przeprowadzonych działań rewitalizacyjnych w Lubiczu Górnym, miejscowość ta stała się miejscem bezpiecznym, zamieszkiwanym przez aktywnych społecznie i zawodowo mieszkańców. Sołectwo posiada teraz urządzoną przestrzeń publiczną, która znacząco ożywia to miejsce nie tylko społecznie, ale także gospodarczo oraz pozwala na prowadzenie szeregu projektów społecznych, integrujących społeczność lokalną. W Lubiczu Górnym na deptaku oraz w amfiteatrze odbywają się lokalne pikniki i imprezy zorganizowane dla wszystkich mieszkańców, a ludzie młodzi zyskali miejsce, gdzie mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje oraz przedstawiać publicznie efekty swoich działań.

Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1.064.528,45 zł.
Całkowita wartość projektu: 4.991.751,33 zł.
Okres realizacji: 06.2018 – 12.2018

drukuj (


Tytuł projektu: Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej.)

  • ul. Handlowa przed rewitalizacją (fot. Google Street View)
  • ul. Handlowa w trakcie rewitalizacji
  • ul. Handlowa w trakcie rewitalizacji
  • ul. Handlowa w trakcie rewitalizacji
  • Plac Niepodległości po rewitalizacji - amfiteatr
  • Plac Niepodległości po rewitalizacji - deptak
  • Plac Niepodległości po rewitalizacji - zamgławiacze
  • Plac Niepodległości po rewitalizacji - Street Workout

Banery

Stopka