Treść strony

UWAGA! Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że na czas obowiązywania ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374) /do dowołania/ porady nie będą udzielane osobiście. Możliwy będzie kontakt telefoniczny na wskazane numery telefonów wyłącznie w godzinach wynikających z harmonogramu.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Punkt prowadzony przez Fundację Inicjatywa Kobiet Aktywnych

  • wtorek, 10.00 - 14.00 - Marek Bednarczyk - doradca obywatelski, nr tel.  515 999 951

Nieodpłatna pomoc prawna
Punkt prowadzony przez Fundację Togatus Pro Bono

  • poniedziałek, 10.00  -14.00  - Karolina Sokołowska - radca prawny/mediator, nr tel. 537 233 391
  • czwartek, 10.00 - 14.00  - Karolina Sokołowska - radca prawny/mediator, nr tel. 537 233 391
  • piątek, 10.00 - 14.00  - Karolina Sokołowska - radca prawny/mediator, nr tel. 537 233 391.