Treść strony

Szkoła Podstawowa w Gronowie

Gronowo 5
87-162 Lubicz

tel. 56 678 41 60
e-mail spgronowo@epf.pl

dyrektor Ewa Fijałkowska

www.spgronowo.edupage.org