Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Informacja dla hodowców drobiu

W związku z niepokojącą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i zwiększającą się liczbą ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu prosi hodowców drobiu przyzagrodowego o przestrzeganie określonych nakazów i zakazów. 

Wybrane nakazy i zakazy dla hodowców  drobiu przyzagrodowego na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2016 poz.2091).

ZAKAZY:

 1. Pojenie ptaków , drobiu utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników ,do których dostęp mają dzikie ptaki,
 2. Wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa , w którym utrzymywany jest drób , zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,

NAKAZY:

 1. Odosobnienie drobiu i innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.
 2. Zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
 3. Utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający dostęp do zbiorników wodnych , do których dostęp mają dzikie ptaki.
 4. Przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami.
 5. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wyjściami i wejściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób – zapewnienie skutecznego działania środka dezynfekującego.
 6. Stosowanie odzieży ochronnej w budynkach w których utrzymywany jest drób –przeznaczonej tylko do użytku w danym budynku.
 7. Stosowanie higieny osobistej  osób obsługujących drób, mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich.
 8. Czyszczenie i dezynfekowanie sprzętu do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem.
 9. Powstrzymanie się przez osoby , które w ciągu 72 godz. uczestniczyły w polowaniach na ptaki łowne od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu.
 10. Dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu – spadek nieśności, spadek pobierania paszy.
 11. Posiadacz drobiu obowiązany jest zawiadomić  organ Inspekcji Weterynaryjnej  o zwiększonej śmiertelności drobiu, znaczącego spadku nieśności i pobierania paszy , objawów chorobowych jak duszności, objawy nerwowe, sinicy wybroczyn czy biegunki. 

24.01.20

drukuj (Informacja dla hodowców drobiu)

Planowane wyłączenia prądu

Kolejne wyłączenia prądu w naszej gminie. Energa-Operator planuje je w dniach od 27 do 30 stycznia. Prosimy zapoznać się z informacją.

24.01.20

 

drukuj (Planowane wyłączenia prądu)

 • Pismo str. 1
 • Pismo str. 2

Ferie. Gdzie można spędzić czas wolny?

Białe wakacje tuż tuż. Dzieci i młodzież z naszego terenu mogą ten okres spędzić na darmowych zajęciach w bibliotece, dwóch szkołach oraz świetlicach wiejskich.

Biblioteka gminna i jej oddziały

Lubicz Dolny:

27 i 28 stycznia, godz.12.00-14.00 - warsztaty komiksowe.

30 stycznia, godz.1200-14.00 - gry, zabawy, tworzenie strojów balowych.

31 stycznia, godz.12.00-14.00 - Bal Zaczarowanej Książki

Lubicz Górny:

27 i 29 stycznia, godz. 10.00-12.00 i 31 stycznia, godz.11.00-13.00 – ferie w bibliotece

Złotoria:

4 i 6 lutego, godz.13.00-15.00 - gry i zabawy w bibliotece

Gronowo:

28 i 30 stycznia, godz.12.00-14.00 oraz 31 stycznia, godz.12.00-15.00 - gry i zabawy w bibliotece.

Grębocin:

3,4,6 i 7 lutego, godz.10.00-13.00 - warsztaty filmowe na podstawie książki "Teatr z Lassem i Mają".

Zapisy w bibliotekach.

 

Świetlice wiejskie

Brzezinko:

zajęcia plastyczne i sportowe dla dzieci, w budynku OSP Brzezinko, w czwartki w godz. 16.00 – 18.00 (prowadzi Urszula Witkowska).

Krobia świetlica wiejska (ul. Olimpijska 14): 

zajęcia z tkactwa dla dorosłych w świetlicy wiejskiej w poniedziałki  w godz. 17.00 – 18.30 (Beata Kalotka)

zajęcia z ceramiki (figurki, wypalanie, zdobienie) w świetlicy wiejskiej w czwartki  w godz. 16.00 – 18.00 (Firma Eko-Ceramika 2)

zajęcia sołeckie dla dzieci od 27 stycznia do 3 lutego w godz. 11.00 - 15.00.

Lubicz Dolny: 

zajęcia z ceramiki (figurki, wypalanie, zdobienie) w świetlicy środowiskowej (ul. Toruńska 56) w poniedziałki i środy w godz. 16.00 - 18.00 (Firma Eko-Ceramika 2). 

Młyniec Pierwszy:

zajęcia artystyczno-plastyczne w budynku SP w poniedziałki w godz. 14.30 – 15.30 i piątki w godz. 13.30 – 15.30 (Magdalena Specjalska-Klassen).

Złotoria:

zajęcia tenisa stołowego (z trenerem ekstraligowym Rafałem Utylskim) w sali gimnastycznej SP Złotoria dla dzieci w poniedziałki w godz. 18.30 – 19.30 i piątki w godz. 18.30 - 20.30.

Grębocin:

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży (Magdalena Specjalska-Klassen) w poniedziałki w godz. 15.45 – 17.15 w świetlicy środowiskowej (ul. Szkolna 8).

W Lubiczu Górnym świetlica wiejska (ul. Boczna 4) - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zaprasza od poniedziałku do piątku w godz.12.00 - 17.30.

Uwaga! Zainteresowanych prosimy o kontakt z prowadzącymi, ponieważ w czasie ferii planowane są też wyjazdy.

Zajęcia są finansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2020.

 

Gminne szkoły

W okresie ferii zimowych w dwóch szkołach prowadzonych przez gminę Lubicz będą organizowane zajęcia kulturalno-rekreacyjno-sportowe. Są to Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym oraz Szkoła Podstawowa w Złotorii. Nabór uczniów był prowadzony we wszystkich szkołach, ale pozostałe placówki nie zebrały odpowiedniej liczby chętnych. Zajęcia w czasie ferii odbędą się w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii:

w godz. 8.00-12.00 w Złotorii w pierwszym tygodniu ferii, a w godz. 9.00-14.00 w Młyńcu Pierwszym w drugim tygodniu (poza środami).

Zaplanowano zajęcia świetlicowe, wyjazdy do Młyna Wiedzy i kina w Toruniu, a także szereg zajęć sportowych oraz plastycznych. Celem spotkań ma być kształtowanie zainteresowań aktywnych form spędzenia wolnego czasu, a także przygotowywanie młodego człowieka do zdrowego stylu życia pozbawionego uzależnień.  

23.01.20

 

drukuj (Ferie. Gdzie można spędzić czas wolny?)

VIII Gminny Dzień Kobiet "Forum Kobiet Kreatywnych"

Zapraszamy do wystawienia stoisk promocyjnych podczas Gminnego  Dnia Kobiet, który odbędzie się 7 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym. Zgłoszenia prosimy składać do 21 lutego.

Stoiska powinny dotyczyć przede wszystkim tych dziedzin, które mogą interesować współczesne kobiety, a więc takich, jak np. kultura, sztuka, rękodzieło, moda, kosmetyki, gotowanie, zdrowy styl życia, itp.

Chętnych prosimy o zapisy w Urzędzie Gminy Lubicz –  Monika Lewandowska, pok. nr 8, budynek B Urzędu Gminy Lubicz lub pod nr tel. 056 674 40 16.

22.01.20

drukuj (VIII Gminny Dzień Kobiet "Forum Kobiet Kreatywnych")

Odpady rolnicze bez opłat

Prezentujemy propozycję bezpłatnego przyjmowania odpadów rolniczych poprodukcyjnych, typu folia czy sznurki. Rolników zachęcamy do zapoznania się z informacją, a firmy, które mają w swojej ofercie podobną działalność prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Odpadami, nr tel. 56 621 2 128 lub e-mail go@lubicz.pl.

22.01.20

drukuj (Odpady rolnicze bez opłat)

 • Odpady poprodukcyjne

Uwaga! Stopień alarmowy ALFA

W związku z organizacją obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych oraz zagranicznych gości, prezes Rady Ministrów, wprowadził na terenie całego kraju na okres od dnia 23 stycznia br. od godz. 0.01 do dnia 29 stycznia br. do godz. 23.59, pierwszy stopień alarmowy*) (stopień ALFA) oraz pierwszy stopień alarmowy CRP **) (stopień ALFA – CRP).

Podczas obowiązywania stopnia alarmowego ALFA, wszyscy powinni zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia. Uwagę naszą powinny zwrócić nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych czy też samochody zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń ludności.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje powinny być zgłaszane policji za pośrednictwem numerów telefonów 112 lub 997.

*) na obszarze województwa małopolskiego będzie obowiązywał drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO).

**) CRP – dotyczy zagrożeń w cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej.

21.01.20

drukuj (Uwaga! Stopień alarmowy ALFA)

 • Pismo Energii, str. 1
 • Pismo Energii, str. 2

Czym zajmie się Zakład Usług Komunalnych?

W gminie Lubicz powstaje Zakład Usług Komunalnych, do którego zadań należy m.in. utrzymanie i remonty dróg, sprawy związane z kanalizacją i wodociągami czy utrzymanie świetlic i placów zabaw.  

Od początku roku nie ma już Zarządu Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Mienie zlikwidowanej  jednostki  budżetowej zostało  wniesione aportem na pokrycie udziałów w kapitale gminnej spółki Lubickie Wodociągi, na której bazie powstaje Zakład Usług Komunalnych. W tej chwili trwają formalności związane z zarejestrowaniem nowej nazwy spółki.

Z dniem likwidacji zarządu spółka przejęła też pracowników i większość dotychczasowych zadań zlikwidowanej jednostki.

Zakład Usług Komunalnych ma w swoim zakresie:

 • zadania związane z utrzymaniem i eksploatacją (w tym odśnieżaniem) gminnych dróg, chodników i innych urządzeń; remontami, a także zapewnieniem usług (robocizna na zlecenie) związanych z realizacją funduszy sołeckich
 • zarządzania i gospodarowania nieruchomościami, gdzie prawo przysługuje gminie
 • utrzymania świetlic, obszarów sportowych, placów zabaw i siłowni zewnętrznych
 • gospodarki komunalnej, a w szczególności utrzymania czystości i porządku na gminnych drogach, ulicach, placach i obszarach gminnej zieleni
 • likwidacji dzikich wysypisk śmieci
 • sprzątania po imprezach organizowanych przez gminę
 • wyłapywania bezpańskich psów
 • zapewnienie obsługi i funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

W spółce pozostają także sprawy związane z wodociągami i kanalizacją.

Zakład Usług Komunalnych  mieści się przy ul. Toruńskiej 56 (budynek Lubickich Wodociągów) w Lubiczu Dolnym, nr tel. 56 678 53 14.

Pozostała część zadań ZDGKiM, wraz z pracownikami, została przejęta przez Urząd Gminy Lubicz.

 • W urzędzie są teraz załatwiane wszystkie tematy związane z przygotowywaniem decyzji na zajęcie pasa drogowego, m.in. w celu prowadzenia robót ziemnych w pasach drogowych dróg gminnych, uzgadniających lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (wodociągi, kanalizacja, gazociągi, linie elektroenergetyczne) oraz wskazanie warunków odtworzenia pasów drogowych do stanu pierwotnego po wykonaniu prac budowlanych, a także realizacja wniosków w zakresie wycinki drzew w pasie drogowym dróg gminnych.
 • To także rozpatrywanie wniosków dotyczących warunków i zgody na wykonanie zjazdów z dróg gminnych.
 • Realizacja prac związanych z oznakowaniem dróg gminnych.
 • Zaliczanie dróg do kategorii drogi gminnej publicznej.

Kontakt: Urząd Gminy Lubicz, pok. nr 13 (I piętro), tel. 56 621 21 98, t.rafinski@lubicz.pl.

Druga część tematów przejętych przez urząd:

 • ustalanie numerów porządkowych budynków na terenie gminy Lubicz,
 • nadawanie nazw ulic,
 • prowadzenie ewidencji nazw ulic i numerów porządkowych – aktualizowanie w programach ewidencyjnych (Geoportal Powiatu Toruńskiego, e-mapa gminy Lubicz),
 • koordynowanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg (czyli, np. wyrównanie drogi gruntowej, przewrócony znak drogowy, itp.) i zlecanie wykonawstwa do ZUK
 • prowadzenie spraw związanych ze szkodami powstałymi na drogach gminy Lubicz (ubezpieczenie OC),
 • prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów, sporządzanie informacji o gminnych drogach publicznych, sporządzanie wymaganych sprawozdań
 • prowadzenie inwestycji drogowych.

Kontakt: Urząd Gminy Lubicz, pok. nr 13 (I piętro), tel.  56 621 21 98, m.jarosz@lubicz.pl.

16.01.20

drukuj (Czym zajmie się Zakład Usług Komunalnych?)

Rocznica powrotu do wolnej Polski

Mija setna rocznica powrotu części terenów obecnej gminy Lubicz do wolnej Polski. Uroczystości rocznicowe odbędą się 18 stycznia w Złotorii.

W okresie zaborów obecna gmina Lubicz została podzielona przez Rosjan i Prusaków. Granicę wyznaczono na Drwęcy. Część prawobrzeżna trafiła do zaboru pruskiego, natomiast część lewobrzeżna znalazła się na ziemiach zaboru rosyjskiego. 

Po 100 latach wreszcie nastąpił wymarzony dzień wolności. Nasi przodkowie mogli przestać się bać, że za deklaracje bycia Polakiem czeka ich sroga kara. Drwęca nie była już granicą oddzielającą sąsiadów, ponownie stała się po prostu rzeką.

18 stycznia będziemy wspominać tamten czas. O godz. 16.00 w kościele pw. św. Wojciecha w Złotorii rozpocznie się msza św. w intencji Ojczyzny. Podczas nabożeństwa zostanie także odsłonięta tablica pamiątkowa. Druga część uroczystości odbędzie się w szkole o godz. 17.30, gdzie usłyszymy wykład dra hab. Macieja Krotofila „Opowiedz nam historio”, wystąpią również Michał Hajduczenia z zespołem Slavic Voices, uczniowie szkoły, a także chór „Polskie Kwiaty”.

Uroczystość organizuje proboszcz Marian Wróblewski oraz sołtys Złotorii Barbara Kisielewska.

100 lat temu do wolnej Polski wrócił także m.in. Lubicz Dolny. Tę rocznicę będziemy świętować 11 listopada, czyli w Dzień Niepodległości w formule podobnej do ubiegłorocznej, ze śpiewem, przy ognisku, nad Drwęcą, która kiedyś dzieliła, a od wieku łączy naszą gminę.

15.01.20

drukuj (Rocznica powrotu do wolnej Polski)

Cykliczne zajęcia w świetlicach wiejskich

Brzezinko:

zajęcia plastyczne i sportowe dla dzieci, w budynku OSP Brzezinko, w czwartki w godz. 16.00 – 18.00 (prowadzi Urszula Witkowska).

Krobia świetlica wiejska (ul. Olimpijska 14): 

 • zajęcia z tkactwa dla dorosłych w świetlicy wiejskiej w poniedziałki  w godz. 17.00 – 18.30 (Beata Kalotka)
 • zajęcia z ceramiki (figurki, wypalanie, zdobienie) w świetlicy wiejskiej w czwartki  w godz. 16.00 – 18.00 (Firma Eko-Ceramika 2).

Lubicz Dolny: 

zajęcia z ceramiki (figurki, wypalanie, zdobienie) w świetlicy środowiskowej (ul. Toruńska 56) w poniedziałki i środy w godz. 16.00 - 18.00 (Firma Eko-Ceramika 2). 

Młyniec Pierwszy:

zajęcia artystyczno-plastyczne w budynku SP w poniedziałki w godz. 14.30 – 15.30 i piątki w godz. 13.30 – 15.30 (Magdalena Specjalska-Klassen).

Złotoria:

zajęcia tenisa stołowego (z trenerem ekstraligowym Rafałem Utylskim) w sali gimnastycznej SP Złotoria dla dzieci w poniedziałki w godz. 18.30 – 19.30 i piątki w godz. 18.30 - 20.30.

Grębocin:

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży (Magdalena Specjalska-Klassen) w poniedziałki w godz. 15.45 – 17.15 w świetlicy środowiskowej (ul. Szkolna 8).

W Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 56  w świetlicy środowiskowej (siedziba Lubickich Wodociągów) mieści się Punkt konsultacyjny dla uzależnionych i współuzależnionych, w którym w każdy piątek w godz. 10.30 – 17.00 przyjmuje terapeuta. Natomiast pół godziny później, tj. od  godz. 17.30 odbywają się spotkania grupy AA.

W Lubiczu Górnym świetlica wiejska (ul. Boczna 4) - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zaprasza od poniedziałku do piątku w godz.12.00 - 17.30.

Psycholog dla dzieci i dorosłych

Spotkania z psychologiem Patrycją Łączkowską:

Złotoria, SP, wtorki w godz. 15.30 – 17.30.

Krobia, świetlica wiejska (ul. Olimpijska 14), środa w godz. 15.00 – 16.30.

Lubicz Górny, świetlica wiejska (ul. Boczna 4), czwartki w godz. 15.00 – 16.30.

Rozpiska jest aktualna do końca bieżącego roku szkolnego.

Szczegółowych informacji udzieli: Dorota Balejko, tel. 56 674 40 16, e-mail: d.balejko@lubicz.pl

15.01.20

drukuj (Cykliczne zajęcia w świetlicach wiejskich)

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

W roku 2020 każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. Wnioski w tej sprawie składa się do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów .

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 r. została ustalona w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

Terminy składania wniosków:

 • od 3 lutego 2020 r do 2 marca 2020 r.  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
 • od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi: 100,00 zł * ilość  ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 • 1-30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
 • 1-30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie - na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce "Formularze".

Więcej informacji: Referat Rolnictwa i Ochrona Środowiska, nr tel. 56 621 21 29.

15.01.20

drukuj (Zwrot podatku akcyzowego dla rolników)

Gmina Lubicz ma wielkie serce!

133 292,01 zł, 54 Euro, 80 koron szwedzkich i inna drobna obca waluta – tyle zebraliśmy w gminie Lubicz podczas tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ugotowanie obiadu przez wójta Marka Nicewicza sprzedało się za 3200 zł!

Zarówno zebrana kwota, jak i udział mieszkańców w Orkiestrze przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Przypomnijmy, że gminne szkoły w WOŚP grały od wielu lat, ale po raz pierwszy stworzyliśmy oficjalny sztab gminny i dzięki zaangażowaniu wielu środowisk w wośpowy weekend przygotowaliśmy aż kilka dużych wydarzeń.

W sobotę odbył się I Lubicki Bieg dla WOŚP „Z Biegiem Drwęcy”. Z zaproszenia Gminy Lubicz i gminnego lubickiego sztabu WOŚP skorzystało ok. 200 osób, które zmierzyły się na dwóch dystansach 1-kilometrowym dla dzieci i 5-kilometrowym dla młodzieży i dorosłych. Cały dochód z wpisowego – 4055 zł - zostanie przeznaczony dla Orkiestry. W biegu krótszym pierwszy na metę przybiegł Tymon Jasiński, przed Sławomirem Balickim i Kamilem Bunczkiewiczem. Na dłuższym dystansie zwyciężył Łukasz Kalata, II był Sławomir Foremski, a III Mariusz Dudek. Najlepsze panie to Sylwia Rok-Szpala i Anna Araseniuk.

Przy okazji wydarzenia oddano także 11 litrów krwi.

W sobotę Złotoria z sukcesem zorganizowała charytatywny bal „Dar serca”. W niedzielę po południu wydarzenia orkiestrowe z dużą mocą wybrzmiały w kilku sołectwach. Do akcji przystąpiła Złotoria, Krobia, Rogowo, Rogówko, Grębocin oraz szkoła w Lubiczu Górnym. W Józefowie dołączyli morsowie. Pieniądze zbierano także w Gronowie, Grabowcu i Młyńcach.

O 16.30 ruszył gminny Finał w szkole w Lubiczu Dolnym, gdzie sala pękała w szwach. Zobaczyliśmy występ uczniów wraz z rodzicami oraz zespołu Moms from the heart, pokaz tańca towarzyskiego, udzielania pierwszej pomocy i judo, a także ekscytujący pokaz użycia narzędzi hydraulicznych przez lubickich strażaków i bańkowe szaleństwo. Nie zabrakło także kiermaszu, animacji dla dzieci, przejażdżek oldtimerami, a na zakończenie o 20.00 „Światełka do nieba” z wykorzystaniem zimnych ogni, latarek i świateł samochodowych.

Dzięki ludziom ogromnego serca lubicki sztab na licytacje zebrał aż kilkadziesiąt, często wartościowych, przedmiotów i innych atrakcji, m.in. drewniane kanu (wylicytowane za 3600 zł), ugotowanie obiadu przez wójta Marka Nicewicza (3200 zł), oprawioną reprodukcję pocztówki przejścia granicznego w Lubiczu wraz oryginalnym rosyjskim bagnetem z czasów zaborów (2400 zł), a także m.in. cenne gadżety od sportowców, „podwózkę” oldtimerem na okolicznościową imprezę, dwa kombinezony lotnicze, akwarele, vouchery na lot widokowy nad Toruniem czy na nurkowanie w syrenim ogonie, a także zabiegi kosmetyczne i fryzjerskie, tort w kształcie serca, rękodzieło od osób niepełnosprawnych, itd. 

- Jestem pod ogromnym wrażeniem zaangażowania mieszkańców – mówi wójt Marek Nicewicz. – W niedzielę odwiedziłem kilka wydarzeń i w każdej z miejscowości spotkałem mnóstwo osób. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w organizację wydarzeń, zarówno w sołectwach, jak i w sztabie gminnym. Dziękuję mieszkańcom za niezwykłą hojność i sponsorom za wsparcie oraz darczyńcom, którzy bez wahania przeznaczali cenne oraz wartościowe przedmioty na kiermasze i licytacje. Zebraliśmy ich tak dużo, że nie jesteśmy w stanie indywidualnie podziękować wszystkim darczyńcom. Wośpowy weekend okazał się nie tylko wielkim świętem dobra i pomagania, ale także wspaniałej integracji mieszkańców naszej gminy. Dziękuję.  

Więcej zdjęć znajdziecie na FB Gmina Lubicz, Sztab Wośp Lubicz Dolny, a także na fejsbukach sołeckich i szkolnych.

13.01.20

drukuj (Gmina Lubicz ma wielkie serce!)

 • Gminny Finał WOŚP 2020
 • Gminny Finał WOŚP 2020
 • Gminny Finał WOŚP 2020
 • Gminny Finał WOŚP 2020
 • Gminny Finał WOŚP 2020
 • Gminny Finał WOŚP 2020

Kolejne wyłączenia prądu. Gdzie tym razem?

Energa-Operator zapowiada kolejne wyłączenia prądu w naszej gminie w dniach od 14 do 17 stycznia. Szczegóły w piśmie od spółki.

10.01.20

drukuj (Kolejne wyłączenia prądu. Gdzie tym razem?)

 • Pismo, str. 1
 • Pismo, str. 2

Informacja o pracy Rewiru Dzielnicowych w Lubiczu

Na prośbę Komisariatu Policji w Dobrzejewicach zamieszczamy informację o realizacji działań priorytetowych Rewiru Dzielnicowych w Lubiczu. 

10.01.20

drukuj (Informacja o pracy Rewiru Dzielnicowych w Lubiczu)

 • Pismo od Policji

Ogłoszenie o naborze do GOPS-u

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu ogłasza nabór na dwa stanowiska asystenta rodziny. W załączeniu ogłoszenie dotyczące zakresu zadań i wymagań. Ośrodek przyjmuje dokumenty do 20 stycznia. 

10.01.20

 

drukuj (Ogłoszenie o naborze do GOPS-u)

Nowa stawka za śmieci

Nowa stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 stycznia 2020 r. wynosi miesięcznie 19 zł od każdej osoby. W najbliższym czasie otrzymacie Państwo wszystkie informacje drogą listową. Opłatę można wnosić do końca miesiąca.

Więcej na temat nowej stawki pisaliśmy tutaj.

9.01.20

drukuj (Nowa stawka za śmieci)

WOŚP. Co można u nas wylicytować?

Ugotowanie obiadu przez wójta gminy Lubicz Marka Nicewicza, pamiątkowe monety z autografem Jurka Owsiaka, oryginalna koszulka meczowa koszykarza "Twardych Pierników z autografami pozostałych zawodników... i wiele innych atrakcji będzie można wylicytować w trakcie niedzielnego gminnego 28. Finału w Lubiczu Dolnym.

Niżej podajemy niepełną (ponieważ codziennie coś przybywa) listę atrakcji do wylicytowania. To kilkadziesiąt pozycji.

Wszystkim darczyńcom z całego serca dziękujemy.

GMINNY FINAŁ W LUBICZU DOLNYM:

Gotowanie obiadu przez wójta Marka Nicewicza
Canoe (kanu), kanadyjka – podarunek Brico Depot
Voucher na makijaż permanentny brwi – Kinga Szmytka-Myler - linergistka z 5 letnim doświadczeniem -II wicemistrzyni na Mistrzostwach w makijazu permanentnym TOP PMU 2019 i KOPALNIA DIAMENTOW 2019
Zestaw narzędzi PROLINER – Firma usługowo-handlowa DAKS z Lubicza
Kij hokejowy najlepszego strzelca KH Energa Toruń – Klub Hokejowy Energa Toruń
Moneta 10-złotowa, okolicznościowa – 20-lecie WOŚP w kształcie serca
Moneta złota 2-złotowa, okolicznościowa 20 lecie WOŚP okrągła
Jednodniowy pobyt w apartamencie dla dwóch osób wraz z kolacją – Hotel Ambasada w Krobi
Karnet upominkowy na wybrany zabieg do 200zł – Studio Figura Lubicz
Donica ceramiczna wykonana przez Marię Marcinkowską uczennicę Szkoły nr 26 + chusta wełniana wykonana przez jej mamę
Ciuszki dziecięce uszyte własnoręcznie przez Kornelię Rosa
Plastron młodych żużlowców KS Toruń z autografem mistrza świata Jasona Doyle’a
Voucher na „podwózkę” na imprezę okolicznościową zabytkowym fiatem 124 – Oldtimer Toruń
Pocztówka historyczna ukazująca przejście graniczne na Drwęcy w Lubiczu wraz z oryginalnym rosyjskim bagnetem do karabinu MOSIN – BMW Weteran Club Toruń Oddział Lubicz
Oryginalna koszulka meczowa koszykarza „Twardych Pierników” Karola Gruszeckiego z autografami pozostałych zawodników i certyfikatem autentyczności – od Joanny i Edwarda Zientarskich
Vouchery na kompletna wymianę opon z wyważaniem – od firmy GUMI z Lubicza Dolnego
Wielkie wośpowe serce od Dekoratornii Lubicz
Dresik rozm. 80 z kolekcji ubranek zaprojektowanych i uszytych specjalnie dla małej Asha-Leigh - córeczki Joanny Krupy od lili.loff (Joanna Guczalska, Joanna Zientarska)) ❤

GRĘBOCIN:
Dwa kombinezony lotnicze od ZONDA AERO Tomasz Dunajski
Koszulka Mariusza Czerkawskiego – od RADIO SYSTEM - Przemysław Radio
Piłka siatkowa z autografem kubańsko-polskiego siatkarza Wilfredo León – od RADIO SYSTEM -Przemysław Radio ❤

LUBICZ GÓRNY:
Niebywała gratka dla fanów sportu - do wylicytowania rękawica bokserska Krzysztofa Włodarczyka
Tort w kształcie serca od wójta gminy Marka Nicewicza ❤

ZŁOTORIA:
Akwarele Aleksandra Popowa od Jacka Rutkowskiego

Dary od Fundacji Jacka Rutkowskiego „Pomagajmy razem”:
koszulki następujących sportowców:
Igi Baumgart, lekkoatletki specjalizującej się w biegu na 400m, wielokrotnej medalistki Mistrzostw Polski, finalistki Mistrzostw Europy, Świata oraz IO
Justyny Święty-Ersetic lekkoatletki, wielokrotnej medalistki Mistrzostw Polski, Europy i Świata, uczestniczki Igrzysk Olimpijskich w Londynie i Rio de Janeiro, rekordzistki Polski
Ewy Swobody lekkoatletki, halowej rekordzistki świata juniorów i Polski na 60m - 7.07s., mistrzyni Europy juniorek na 100 m, wicemistrzyni świata juniorek na 100m
Małgorzaty Hołub-Kowalik, medalistki Mistrzostw Świata i Europy, finalistki Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, medalistki Mistrzostw Polski
Patrycji Wyciszkiewicz-Zawadzka, lekkoatletki, wielokrotnej medalistki Mistrzostw Świata i Europy, Olimpijki z Londynu i Rio
Andrzeja Suprona, polskiego zapaśnika, mistrza świata i Europy, wicemistrza olimpijski, trenera i sędziego zapaśniczego
Zdjęcie z autografem Natalii Maliszewskiej, polskiej łyżwiarki szybkiej specjalizującej się w short tracku, olimpijki, wicemistrzyni świata w biegu na 500 metrów i Mistrzyni Europy na tym samym dystansie
książki z autografami: Moja historia, Otylii Jędrzejczak oraz Jimi Hendrix Szaman Rocka tom 2 z autografem autora książki Zdzisława Pająka ❤

DALEJ ZŁOTORIA:

KH Toruń przekazał 3 krążki hokejowe z podpisami Páťa Spěšný, Jarek Dołęga, Bartosz Fraszko
Fotobudka Foto Wspomnienia przekazała voucher na 2 godziny z fotobudką
Avon Aneta Ziomek przekazała zestaw kosmetyków firmy Avon
Fly by SZOP przekazał voucher na lot widokowy nad Toruniem
Koi Sushi przekazał voucher do restauracji Koi Sushi
Marzena Duszyńska (salon fryzjerski) przekazała darmowy zabieg fryzjerski
Przy Złotej Wyspie Ewelina Fiedorowicz przekazała voucher na darmowy obiad na Złotej Wyspie
Yasumi Instytut Zdrowia i Urody przekazał voucher na laserowy peeling węglowy oraz 50 bonów o wartości 50 złotych na zabiegi w Yasumi
NO Problem - Szkoła Językowa przekazała voucher na miesięczny kurs języka angielskiego
Mobilna Kosmetolog Elżbieta Zaborna przekazała voucher na darmowy makijaż
CrossFit Polna przekazał voucher na miesięczne zajęcia (3 wejścia w tygodniu) wraz z koszulką klubową i dwoma treningami wprowadzającymi
Barbara Kwiatkowska przekazała obraz chaty flisaczej w Złotorii, na tle kościoła, namalowany akwarelą w 2017 roku
AQUA Aga Nurkowanie przekazała voucher na nurkowanie w syrenim ogonie
Michał Gołaś, Łukasz Owsian, Gołaś Bikes, oraz Copernicus przekazali bidony, koszulki oraz plecak z podpisami naszych kolarzy
Ping-Pong Złotoria przekazał vouchery na godzinną naukę gry tenisa stołowego prowadzoną przez trenera Marcina Cieślewicza.

Więcej zdjęć

8.01.20

drukuj (WOŚP. Co można u nas wylicytować?)

 • Kto wygra obiad ugotowany przez Marka Nicewicza?
 • Pamiątkowe monety z autografem Jurka Owsiaka
 • Oryginalna koszulka meczowa koszykarza "Twardych Pierników...

Gmina Lubicz ma wielkie serce

W niedzielę Lubicz z ogromną mocą zagra w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. To pierwszy w historii gminy Finał Orkiestry.  Ale jaki! W licytacji będzie można wygrać m.in. obiad ugotowany przez wójta, drewniane kanu czy rosyjski bagnet z czasów zaborów.

Gmina Lubicz w charytatywnej akcji Jurka Owsiaka prawdopodobnie gra od samego początku. Jednak pieniądze zbierane na jej terenie zawsze były doliczane do sumy Torunia. – Teraz postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce, a jednocześnie zjednoczyć jak najwięcej mieszkańców we wspólnym, szczytnym celu – mówi Jarosław Nadolski, kierownik Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Gminy Lubicz.  – Już teraz możemy powiedzieć, że zaangażowanie różnych środowisk przerosło nasze oczekiwania. Mieszkańcy gminy Lubicz są po prostu fantastyczni! Orkiestra zagra aż w dziewięciu miejscowościach naszej gminy.

Dla przykładu w Rogowie będzie możliwość przejazdu "babcią”, czyli zabytkowym wozem strażackim, w Rogówku pokaz magii i iluzji, w Grabowcu bal charytatywny, w Krobi tańce w kręgu i pieczenie faworków, w Lubiczu Górnym kiermasz i występy, w Grębocinie koncerty i bieg na orientację, a w Złotorii przedstawienie teatralne, mecz panów 30+ i morsowanie.

Gminny Finał WOŚP-u rozpocznie się o godz. 16.30 w sali gimnastycznej szkoły w Lubiczu Dolnym. A w programie, m.in.: występ uczniów wraz z rodzicami oraz zespołu Moms from the heart, pokaz tańca towarzyskiego, udzielania pierwszej pomocy i judo, a także… ekscytujący pokaz użycia narzędzi hydraulicznych przez strażaków i bańkowe szaleństwo. Nie zabraknie także kiermaszu, animacji dla dzieci, przejażdżek oldtimerami, a na zakończenie o 20.00 „Światełka do nieba”.

Dzięki ludziom ogromnego serca lubicki sztab na licytację zebrał aż kilkadziesiąt, często wartościowych, przedmiotów i innych atrakcji, m.in. ugotowanie obiadu przez wójta Marka Nicewicza (w domu zwycięzcy tej licytacji), okolicznościową srebrną monetę WOŚP-u z autografem Jurka Owsiaka, drewniane kanu, cenne gadżety od sportowców, „podwózkę” oldtimerem na okolicznościową imprezę, pocztówkę przejścia granicznego w Lubiczu, oryginalny rosyjski bagnet z czasów zaborów, dwa kombinezony lotnicze, akwarele, vouchery na lot widokowy nad Toruniem czy na nurkowanie w syrenim ogonie, a także zabiegi kosmetyczne i fryzjerskie, tort w kształcie serca, rękodzieło od osób niepełnosprawnych, itd. Tutaj zobaczycie listę przedmiotów przeznaczonych do licytacji. 

Wośpowy weekend gmina Lubicz zainauguruje już w sobotę biegiem dla Orkiestry „Z Biegiem Drwęcy” (start i meta ul. Różana, Lubicz Dolny). W pierwszym kilometrowym biegu o godz. 11.00 wystartują dzieci, a po nich na pięciokilometrowej trasie zmierzą się młodzież i dorośli. Więcej o biegu pisaliśmy tutaj.  Tego dnia na chętnych na terenie szkoły będzie też czekał krwiobus (10.00-15.00).

Szczegółowe programy wydarzeń można znaleźć niżej. Sołectwo Rogowo zaprasza do remizy w godz. 14.00-17.00. Poza tym w Grabowcu i Młyńcach wolontariusze będą zbierać datki na WOŚP.

8.01.20

drukuj (Gmina Lubicz ma wielkie serce)

 • Lubicz Dolny
 • Lubicz Górny
 • Zlotoria
 • Grębocin
 • Krobia
 • Rogówko

Marszałek czeka na uwagi mieszkańców

Województwo Kujawsko-Pomorskie rozpoczęło wykonanie weryfikacji, które wskaże tereny w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, które nie podlegają niektórym zakazom związanym z takim terenem.  Prosimy o zapoznanie się z pismem.

Na wnioski, o których jest mowa w piśmie, Urząd Gminy Lubicz czeka do 20 stycznia.

Więcej informacji 56 621 21 29, pok. nr 31.

7.01.20

drukuj (Marszałek czeka na uwagi mieszkańców)

ROŚ.6344.4.2019.PD                                                                                                                                            Lubicz Dolny, 07.01.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zawiadamia się, że na podstawie art. 37, ust. 10 ustawy z dnia 20  lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268), w związku z wnioskiem Gminy Lubicz w sprawie wpisania kąpieliska na Jeziorze Józefowo, do wykazu kąpielisk znajdujących się na terenie Gminy Lubicz:

Wójt Gminy Lubicz

podaje do publicznej wiadomości

 

Projekt uchwały Rady Gminy Lubicz

w sprawie określenia sezonu kąpielowego

oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lubicz w 2020 roku.

 

Z treścią wyżej wymienionego projektu uchwały można zapoznać się w dniach od  13 stycznia 2020 r. do 2 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 21, Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. 31 w godzinach poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:15 - 15:00, wtorek w godz. 7:15 - 17:00, piątek w godz. 7:15 - 14:15.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w terminie do 2 lutego 2020 r.

 

                                                                                Z up. Wójta

                                                                                                                                                      -

          Mirosław Górski

               Kierownik Referatu

    Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

 

drukuj ()

Banery

Stopka