Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

ROŚ.6344.4.2019.PD                                                                                                                                            Lubicz Dolny, 07.01.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zawiadamia się, że na podstawie art. 37, ust. 10 ustawy z dnia 20  lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268), w związku z wnioskiem Gminy Lubicz w sprawie wpisania kąpieliska na Jeziorze Józefowo, do wykazu kąpielisk znajdujących się na terenie Gminy Lubicz:

Wójt Gminy Lubicz

podaje do publicznej wiadomości

 

Projekt uchwały Rady Gminy Lubicz

w sprawie określenia sezonu kąpielowego

oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lubicz w 2020 roku.

 

Z treścią wyżej wymienionego projektu uchwały można zapoznać się w dniach od  13 stycznia 2020 r. do 2 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 21, Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. 31 w godzinach poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:15 - 15:00, wtorek w godz. 7:15 - 17:00, piątek w godz. 7:15 - 14:15.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w terminie do 2 lutego 2020 r.

 

                                                                                Z up. Wójta

                                                                                                                                                      -

          Mirosław Górski

               Kierownik Referatu

    Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

 

drukuj ()

« wstecz

Banery

Stopka