Treść strony

Zapytanie ofertowe - "Budowa odgałęzienia ul. Dolina Drwęcy w Krobi"

 • opublikował: Marcin Łowicki
  data publikacji: 2020-02-13 08:06

Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty na skład i druk "Gońca gminnego" w 2020 r.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2020-01-24 10:03

Wykonanie ekspertyzy budowlanej n/t robót budowlanych na budowie budynku świetlicy wiejskiej

 • opublikował: Marcin Łowicki
  data publikacji: 2020-02-10 12:55

Zapytanie ofertowe - opracowanie: studiów wykonalności, analiz finansowych oraz wniosków o dofinansowanie dla 3 projektów w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”

 • opublikował: Marcin Łowicki
  data publikacji: 2020-01-07 16:02

„Opracowanie: studiów wykonalności, analiz finansowych oraz wniosków o dofinansowanie dla 3 projektów w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • opublikował: Marcin Łowicki
  data publikacji: 2020-01-15 08:13
 • zmodyfikował: Marcin Łowicki
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-15 08:14