Treść strony

117

UCHWAŁA NR XV/183/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia i Mierzynek opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2019 r. poz. 5686

  • 38136

Uchwała - tekst planu

Rysunek planu

  • Rysunek planu
    Rysunek planu