Treść strony

118

UCHWAŁA NR XV/185/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej) opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2019 r.poz. 5687

  • 38136

Uchwała - tekst planu

Rysunek planu

  • Rysunek planu
    Rysunek planu