Treść strony

119

UCHWAŁA NR XVII/220/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2019 r. poz. 7585

  • Plik dziennika
    Plik dziennika

Uchwała - tekst planu

Rysunek planu

  • Rysunek planu
    Rysunek planu