Treść strony

120

Uchwała Nr XVIII/239/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2020 r. pod pozycją 799.

Uchwała w BIP Gminy Lubicz

  • logo_glowne

Rysunek planu w JPEG

  • UCHWALA_NR_XVIII_239_20-page-005
    Rysunek planu