Treść strony

121

Uchwała Nr XIX/249/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny ogłoszona została w Dzienniku  Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2020 r. pod pozycją 1306.

Uchwała w BIP Gminy Lubicz

  • logo_glowne

Rysunek planu w JPEG

  • Rysunek planu
    Rysunek planu