Treść strony

052

Uchwała Nr XLI/489/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - droga lokalna łącząca wiadukt autostradowy z ul. Leśny Trakt w Toruniu opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 4 z dnia 19 stycznia 2006 r. pod pozycją 38.

Uchwała w BIP Gminy Lubicz

  • logo_glowne

Rysunek planu

  • Rysunek planu
    Rysunek planu