Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


Szkody łowieckie. Gdzie i komu je zgłosić?

Informacja  dla rolników  dotycząca miejsca  i trybu dokonywania zgłoszeń i zasad szacowania szkód wyrządzonych przez: dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.

Zgodnie z ustawą prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. (Dz. U. z 2015 r. poz.2168) dzierżawca bądź zarządca obwodu łowieckiego zobowiązany jest do wynagrodzenia szkód, które zostały wyrządzone w uprawach i płodach rolnych  przez  dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, bądź też przy wykonywaniu polowania.

W przypadku powstania szkód przedstawiciele dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego dokonują oględzin i szacowania szkód, a także ustalają wysokości odszkodowania.

Szczegółowy  tryb przeprowadzania szacowania szkód  określa  Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 8 marca 2010 r.  w sprawie  sposobu postepowania przy szacowaniu szkód  oraz wypłat  odszkodowań za szkody  w uprawach i płodach rolnych (Dz.U. Nr 45 z 2010 r.poz.272 )

Zgodnie z  wyżej wymienionym rozporządzeniem właściciel lub posiadacz gruntu w ciągu 3 dni od dnia stwierdzenia szkody w uprawach i płodach rolnych  lub 14 dni od dnia stwierdzenia szkody w sadach zawiadamia  na piśmie o wystąpieniu szkody osobę upoważnioną przez koło łowieckie do przyjmowania zgłoszeń.

W ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody koło łowieckie dokonuje oględzin, zawiadamiając o ich terminie poszkodowanego na 2 dni przed ich dokonaniem.

Na żądanie jednej ze stron  może  w nich uczestniczyć także przedstawiciel izby rolniczej.

Z wykonanych  czynności sporządzony jest protokół.

Poszkodowanego może reprezentować pełnomocnik.

Ostatecznego szacowania oraz określenia wysokości  odszkodowania  dokonuje się najpóźniej  na dzień przed sprzętem uszkodzonej lub zniszczonej upraw lub płodu rolnego. Na 7 dni przed zbiorem  uszkodzonej uprawy termin zbioru należy zgłosić na piśmie  do koła łowieckiego w celu dokonania ostatecznego szacowania szkód.

Wypłaty odszkodowań dokonują dzierżawcy lub zarządcy obwody łowieckiego  w terminie trzydziestu dni od dnia sporządzenia  protokołu  ostatecznego szacowania szkody.

Rolnicy z miejscowości: Gronowo, Brzeźno, Brzezinko, Rogowo, Rogówko, Grębocin, Lubicz Dolny zgłaszają szkody do Wojskowego Koła Łowieckiego  „235 OSA”, na adres: Karol Zarębski, Górsk, ul. Księdza Markiewicza 3/4 , 87-134 Zławieś Wielka.

Kontakt - Jacek Dąbkowski tel. 691 372 767 (zał. wnioski).

Rolnicy z Młyńca Pierwszego zgłaszają szkody do Koła Łowieckiego „Daniel”, na adres: Leśnictwo Kępa Młyniec Pierwszy, 87-162 Lubicz.

Kontakt - Piotr Borkowski, tel. 664 153 966.

Rolnicy z miejscowości: Złotoria, Grabowiec, Nowa Wieś, Kopanino zgłaszają  szkody  do Koła Łowieckiego „Młodnik”, na  adres: Złotoria, ul. Toruńska 50, 87-162 Lubicz.

Kontakt  - Kazimierz Anusiak, tel. 665 396 401.

Rolnicy z miejscowości: Mierzynek, Krobia, Lubicz Górny, Młyniec Drugi, Józefowo zgłaszają szkody do Koła Łowieckiego  „Ostoja”, na adres: Mierzynek, ul. Farmerska 3, 87-162 Lubicz.

Kontakt - Robert Wiśniewski, tel.603 585 871.

Za szkody  wyrządzone przez zwierzęta  objęte całoroczną  ochroną (między innymi  bobry) odpowiada Skarb Państwa.

Zgłoszenia szkód wyrządzonych przez bobry należy kierować do Regionalnej  Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz (zał. wniosek).

20.06.2016 r., edyt. 9.06.17 r.

« wstecz

Banery

Stopka