Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


PSZOK dla mieszkańców gminy Lubicz

PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to miejsce, do którego mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie oddać posegregowane odpady komunalne.

Od 1 lipca 2013 roku PSZOK funkcjonuje na terenie Oczyszczali Ścieków w Lubiczu Górnym (dojazd ul. Promową w Nowej Wsi) 

W punkcie tym, na powierzchni utwardzonej kostką betonową, są ustawione pojemniki i kontenery do gromadzenia  odpowiednio posegregowanych rodzajów odpadów komunalnych powstających wyłącznie w gospodarstwach domowych na terenie gminy Lubicz. A więc do punktu możemy dostarczyć: papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady niebezpieczne (w rozumieniu art. 6 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.), wielkogabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, komunalne odpady budowlane za wyjątkiem odpadów zawierających azbest (np. eternitu), zużyte opony oraz odpady zielone.

Odpady niebezpieczne powinny znajdować się w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach umożliwiających ich identyfikację.

Odpady budowlane i rozbiórkowe bezpłatnie są przyjmowane do 1 m3 na rok - na jedno gospodarstwo domowe, pozostałe zaś  - bez limitu ilościowego.

PSZOK czynny jest od 1 marca do 31 października, od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 18.00, natomiast w od 1 listopada do 28 lutego w godz. od 8.00 do 16.00. W każdą sobotę punkt pracuje od 9.00 do 14.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Szczegółowe informacje dotyczące tego, co można zawieść do PSZOK i na jakich zasadach funkcjonuje są zawarte w regulaminie. Można je także uzyskać od pracowników Referatu Gospodarki Odpadami, pokój nr 1 na parterze Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 21 lub pod numerem telefonu 56 621 21 28.

30.08.2017 r.

« wstecz

Banery

Stopka