Urząd Gminy Lubicz

Herb

Urząd Gminy w Lubiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Jednostki organizacyjne

MENU

Treść strony


PSZOK dla mieszkańców gminy Lubicz

PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to miejsce, do którego mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie oddać posegregowane odpady komunalne.

Od 1 lipca 2013 roku PSZOK funkcjonuje na terenie Oczyszczali Ścieków w Lubiczu Górnym (dojazd ul. Promową w Nowej Wsi) 

W punkcie tym, na powierzchni utwardzonej kostką betonową, są ustawione pojemniki i kontenery do gromadzenia  odpowiednio posegregowanych rodzajów odpadów komunalnych powstających wyłącznie w gospodarstwach domowych na terenie gminy Lubicz. A więc do punktu możemy dostarczyć: papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady niebezpieczne (w rozumieniu art. 6 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.), wielkogabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, komunalne odpady budowlane za wyjątkiem odpadów zawierających azbest (np. eternitu), zużyte opony oraz odpady zielone.

Odpady niebezpieczne powinny znajdować się w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach umożliwiających ich identyfikację.

Odpady budowlane i rozbiórkowe bezpłatnie są przyjmowane do 1 m3 na rok - na jedno gospodarstwo domowe, pozostałe zaś  - bez limitu ilościowego.

PSZOK czynny jest od 1 marca do 31 października, od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 18.00, natomiast w od 1 listopada do 28 lutego w godz. od 8.00 do 16.00. W każdą sobotę punkt pracuje od 9.00 do 14.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Szczegółowe informacje dotyczące tego, co można zawieść do PSZOK i na jakich zasadach funkcjonuje są zawarte w regulaminie. Można je także uzyskać od pracowników Referatu Gospodarki Odpadami, pokój nr 1 na parterze Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 21 lub pod numerem telefonu 56 621 21 28.

30.08.2017 r.

powrót

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.