Treść strony

Pomagamy dotkniętym wojną uchodźcom z Ukrainy [Aktualizacja 5]

Wobec sytuacji w Ukrainie i napływających do Polski tysięcy ukraińskich uchodźców, w sobotę 26 lutego po południu zebrał się w rozszerzonym składzie gminny sztab kryzysowy.

O koordynacji różnych inicjatyw w zakresie przyjmowania obywateli Ukrainy uciekających z miejsc objętych wojną rozmawiali sołtysi wszystkich 17 sołectw, władze gminy i szefowie instytucji gminnych.

- Sytuacja jest bardzo dynamiczna, konieczne jest sprawne działanie nas wszystkich – ocenia zastępca wójta gminy Lubicz Wojciech Rakowiecki. - Tu nie powinno być miejsca na chaos. Tym bardziej, że już w najbliższych godzinach pojawią się w naszej gminie pierwsze rodziny przybywające z ogarniętego wojną kraju. Na razie są to przybysze w ramach prywatnych kontaktów w jednym z sołectw, ale wiemy także o podróżujących do nas rodzinach przebywających tu i pracujących już od jakiegoś czasu na terenie gminy ponad 100 ukraińskich obywateli. Spodziewamy się także kierowania do nas obywateli ukraińskich za pośrednictwem centrów państwowych i wojewódzkich.

Dlatego wyznaczamy trzy płaszczyzny koordynacji akcji pomocowej:

  1. Baza mieszkaniowa – domy prywatne, mieszkania, hotele i pensjonaty, agroturystyki na terenie gminy Lubicz, które mogą i chcą przyjąć uchodźców. Właściciele takich lokali proszeni są o podanie adresów, możliwej ilości osób do przyjęcia, deklarowanego okresu pobytu gości, warunków jakie mogą zapewnić itp. informacji. Zostaną one przekazane do wykorzystania w ramach działań ogólnopolskich i wojewódzkich. Gmina Lubicz, dysponując pomieszczeniami z własnych zasobów (szkoły, świetlice itp.) również przekazuje je do centrum zarządzania. Informacje należy kierować do koordynatora zarządzania kryzysowego gminy Lubicz Kamila Czopa, e-mail k.czop@lubicz.pl, tel. 661 253 491.

  2. Baza pracownicza – przedsiębiorcy, którzy mogą zaoferować pracę obywatelom Ukrainy (obecnie wiadomo, że głównie są to kobiety oraz mężczyźni po 60. roku życia), proszeni są o zgłaszanie takiej gotowości do Marty Rębskiej z GOPS, e-mail mrebska@gopslubicz.home.pl, tel. 516 142 013 lub Moniki Wysockiej, e-mail  mwysocka@gopslubicz.home.pl, tel. 501 957 855.
    Wiadomo już, że trafiający do nas uchodźcy nie chcą czekać bezczynnie, a praca nie tylko zapewni im środki do życia na dłuższą metę, ale jest także elementem psychoterapii wobec traumy wojennej.
  1. Baza społeczna – a więc możliwości zapewnienia wyposażenia we wszystko, co może być potrzebne do codziennego życia w obcym kraju, żywności, osób ze znajomością języka ukraińskiego, transportu oraz wszelkie inne pomysły wsparcia. W tym aspekcie prosimy o kontakt z Dawidem Lewandowskim z GOPS, e-mail dlewandowski@gopslubicz.home.pl, tel. 56 674 21 55 oraz 501 957 906; Anną Warlikowską, e-mail annawarlikowska@gopslubicz.home.pl, tel. 509 485 803 lub Karoliną Sobierajską, e-mail ksobierajska@gopslubicz.home.pl, tel. 500 299 107.
    GOPS w Lubiczu podejmie się opieki nad dziećmi, zorganizowania dodatkowych zajęć adaptacyjnych, zagospodarowania czasu wolnego oraz opieki psychologicznej.

Dodatkowo, spodziewając się wzmożonych wizyt uchodźców z Ukrainy w Urzędzie Gminy Lubicz w sprawach urzędowych - pozyskania numeru PESEL czy też zgłoszenia pobytu czasowego, w budynku B przygotowaliśmy specjalne oznakowania w języku ukraińskim. Są już też wyłożone wzory formularzy (висновки) z wyjaśnieniami po ukraińsku, dla łatwiejszego i prawidłowego wypełnienia.

Na stronie internetowej www.lubicz.pl pojawiła się specjalna zakładka Ukraina (Україна)gdzie będziemy publikować wszelkie aktualne informacje w tym zakresie. Poszukujemy także kontaktu z osobami, które mogą pełnić rolę tłumacza z języka ukraińskiego. Na zbieranie informacji i propozycji, którymi chcecie Państwo zainteresować służby gminne przeznaczyliśmy skrzynkę e-mail: info@lubicz.pl.

Ważnym elementem w koordynowaniu działań i rozwiązywania problemów są nasi sołtysi. Proszę zwracać się również do nich – są członkami gminnego sztabu kryzysowego i z pewnością będą wiedzieli jak reagować na konkretne sytuacje. Sołtysa swojej miejscowości można znaleźć tutaj.

Aktualizacja nr 5 z dnia 2 marca:

Od piątku 4.03.2022 r. uruchamiamy GMINNY PUNKT ZBIÓRKI DARÓW dla UKRAINY w świetlicy w Brzeźnie.

Zbiórka darów odbywać się będzie w środy i piątki w godzinach od 18.00 do 19.00.

Osobą odpowiedzialną za zbiórkę jest Jadwiga Rafińska. Tel kontaktowy:  609 839 994.

Wykaz potrzenych rzeczy w załączniku

>>> Więcej informacji znajdziecie w naszej specjalnej zakładce Ukraina - aktualizowanej na bieżąco

drukuj (Pomagamy dotkniętym wojną uchodźcom z Ukrainy [Aktualizacja 5])

  • data: 2022-02-26
  • Zwołane na sobotę 26 lutego zebranie sztabu kryzysowego w poszerzonym gronie

« wstecz