Treść strony

Powyżej znajdują się odnośniki do stron, na których publikujemy wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości oraz ogłoszenia dotyczące dzierżawy i najmu nieruchomości gminnych. 

  • autor: Sławomir Szczęśniak, data: 2023-10-19