Treść strony

PESEL. Wzór dokumentu w języku ukraińskim

Uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wniosek w załączniku. 

Отримайте номер PESEL та довірений профіль у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни. Висновок  в додатку.

Druki są także dostępne na stanowisku dowodów osobistych i ewidencji - pokój nr 5, I piętro, budynek B.

Także budynek został oznakowany w języku ukraińskim.

Подача заяв на номер PESEL та на тимчасове перебування в Польщі, кімната 5 на першому поверсі (Toruńska 24, Lubicz Dolny; tel. 56 674 40 13).

drukuj (PESEL. Wzór dokumentu w języku ukraińskim)

  • data: 2022-02-28
  • Przygotowaliśmy wzory dokumentów po ukraińsku
  • Oznakowaliśmy budynek w języku ukraińskim
  • Oznakowaliśmy budynek w języku ukraińskim

« wstecz