Treść strony

Dla osób goszczących u siebie Ukraińców

Mieszkańców, którzy przyjęli uchodźców na własną rękę prosimy o przesłanie na adres e-mailowy k.czop@lubicz.pl kilku informacji dotyczących uchodźców. To bardzo ważne!

Prosimy o następujące dane:

- imię i nazwisko

- płeć

- wiek (data urodzenia)

- nr paszportu

- adres pobytu

- od kiedy osoba/osoby znajdują się pod wskazanym adresem

- dane kontaktowe mieszkańca, który przyjął uchodźców - miejsce przekroczenia granicy (czy była przekroczona granica polsko-ukraińska)?

- inne informacje (zwierzęta, niepełnosprawności, itp.).

Te informacje są niezbędne do rozdysponowania ewentualnej pomocy, udzielania pomocy w poszukiwaniu pracy oraz zorganizowania edukacji dla dzieci.

W przypadku opuszczenia lub zmiany lokalizacji prosimy o informację.

Будь ласка, надавайте такі дані:

ім'я та прізвище

- стать

- вік (дата народження)

- номер паспорта

- адреса перебування

від коли особа/особи перебувають за вказаною адресою

- контактні дані мешканця, який прийняв біженців

- місце перетину кордону (чи перетнуто польсько-український кордон)?

- інші інформації (тварини, інвалідність тощо)

Інформації необхідні для надання можливої допомоги, допомоги в пошуку роботи та організації навчання дітей.

У разі виїзду або зміни місцезнаходження, будь ласка, передавайте інформацію.

  • data: 2022-03-01

« wstecz