Treść strony

W sprawie szczepień osób przybyłych z Ukrainy. щеплення COVID

  1. Osoba, która przyjechała do Polski z Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym ma prawo do szczepień przeciwko COVID-19. Brak numeru PESEL nie stanowi przeszkody w procedurze szczepienia.
  1. Aby móc skorzystać ze szczepienia w ramach Narodowego Programu Szczepień należy posiadać dokument potwierdzający  tożsamość – dowód osobisty, paszport lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca – TZTC.
  1. Aby móc skorzystać ze szczepienia przeciw COVID-19 osoba zainteresowana powinna się zgłosić do lekarza POZ.
  2. Lekarz ma prawo i powinien wystawić skierowanie na szczepienie za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl. Wystawiając skierowanie, w polu „dane pacjenta” powinien wybrać „Inny identyfikator” (zamiast „Numer PESEL”) i wprowadzić numer dokumentu tożsamości, jakim posługuje się uprawniony obcokrajowiec. Najlepiej, żeby był to numer paszportu lub zagraniczny dowód osobisty lub numer TZTC.
  3. Z wystawionym w systemie e-skierowaniem należy zarejestrować się na szczepienie:
  • za pośrednictwem infolinii 989
  • bezpośrednio w dogodnym, wybranym punkcie szczepień
  1. Należy pamiętać, aby w miarę możliwości za każdym razem posługiwać się tym samym dokumentem, który powinno się zabrać ze sobą również na szczepienie.

                Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu informuje, że u osób dorosłych przybyłych do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, możliwe jest również przeprowadzenie, do dnia 31 marca 2022 r., nieodpłatnego szczepienia przeciw grypie na sezon 2021/2022, z wykorzystaniem szczepionek dostępnych z zasobów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych lub zakupionych przez podmioty realizujące szczepienia na zasadach określonych dla publicznych szczepień przeciw grypie. Jednocześnie  podkreślić należy, że finasowanie szczepień przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie szczepień przeciw grypie, obowiązuje wyłącznie do 31 marca 2022 r.

Linki do stron z przydatnymi informacjami, również w języku ukraińskim dotyczące szczepienia przeciwko COVID-19:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/--covid-19----

https://www.gov.pl/web/zdrowie/szczepienia-przeciw-covid-19-cudzoziemcow-narodowosci-ukrainskiej

https://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/porocedury/292454,kwestionariusz-wstepnego-wywiadu-przesiewowego-przed-szczepieniem-w-j-ukrainskim

https://ptmr.info.pl/for-patients-ua/

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/ua/

drukuj (W sprawie szczepień osób przybyłych z Ukrainy. щеплення COVID)

  • data: 2022-03-18

« wstecz