Treść strony

Konta bankowe dla uchodźców. банківський рахунок

Od poniedziałku 4 kwietnia uchodźcy wojenni z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 23 lutego 2022 r. będą mogli zakładać nieodpłatne konta osobiste w Banku Spółdzielczym w Grębocinie, Lubiczu Dolnym, Lubiczu Górnym, Złotorii.

Posiadanie takiego polskiego konta w banku jest potrzebne i przydatne, chociażby z racji możliwości przelewania zasiłków i zapomóg przez instytucje społeczne. Unika się wówczas dwukrotnego przewalutowania w procesie transferu pieniędzy pomiędzy dwoma krajami. Oto zestaw ważnych informacji:

Bank Spółdzielczy w Grębocinie Centrala w Grębocinie ul.Lubicka 2,  tel.56 645 90 10

Bank Spółdzielczy filia w Lubiczu Dolnym ul. Toruńska 26, tel: 56 674 20 85

Bank Spółdzielczy filia w Lubiczu Górnym ul. Lipnowska 43, tel: 56 678 51 99

Bank Spółdzielczy filia w Lubiczu Górnym ul. Bankowa 5/4, tel: 56 678 58 04 

Bank Spółdzielczy filia w Złotorii ul. Toruńska 64, tel: 52 648 98 97 

Do kogo oferta jest adresowana?

Dla osób fizycznych – cudzoziemców, którzy są obywatelami Ukrainy i którzy opuścili to terytorium lub nie mogą na nie powrócić w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi. Oferta dotyczy tylko cudzoziemców, którzy przekroczyli granicę po 23 lutego 2022 r. 

Jakie dokumenty są niezbędne do otwarcia konta?

Obywatele Ukrainy mogą legitymować się dokumentami:

  1. Ukraiński Paszport Biometryczny, wprowadzony do obiegu od 1.01.2015 r.
  2. Ukraiński Paszport Standardowy wprowadzony do obiegu od 1.09.2007 r. oraz od 1.06.2003 r.
  3. Ukraiński Dowód Osobisty biometryczny oraz niebiometryczny - dokumenty formatu Identity Card, oba obowiązujące od 01.2016 r.
  4. Karta Pobytu
  5. Tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca (TZTC)

Grażdański paszport Ukraiński nie będzie przez bank uznawany.

drukuj (Konta bankowe dla uchodźców. банківський рахунок)

  • data: 2022-03-24

« wstecz