Treść strony

Na terenie naszej gminy działają stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje i OSP, których ewidencję, w oparciu o obowiązujące przepisy, prowadzi starosta toruński.