Treść strony

Konsultacje społeczne projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Zapraszamy do konsultacji społecznych projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, które będą trwały od 2 do 8 marca 2020 r. W tym czasie zbieramy uwagi (ustne, pisemne i elektroniczne) do wspomnianego projektu.