Treść strony

  • Ujęcie Drwęcy do Wisły

Przez gminę Lubicz przepływa Drwęca (prawy dopływ dolnej Wisły) - urokliwa i klimatyczna rzeka uznawana za jeden z najpiękniejszych, a jednocześnie niezbyt zatłoczonych szlaków kajakowych w Polsce.

Długość rzeki wynosi 207 km, a powierzchnia dorzecza 5536 km². Wypływa ze wschodnich stoków Góry Dylewskiej, płynie na południowy zachód i uchodzi do Wisły na wysokości 36,6 m n.p.m., a jej końcowy odcinek stanowi granicę Torunia i Złotorii leżącej w gminie Lubicz. 

Drwęca to jedyna rzeka w Polsce, która na całej swojej długości stanowi rezerwat przyrody, czyli formę o najwyższej randze ochrony. Rezerwat został uznany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 lipca 1961 r. (Monitor Polski nr 71, poz. 302). Ochroną objęto koryto rzeki wraz z przybrzeżnym pasem o szerokości 5 m po obu stronach rzeki. Celem uznania rezerwatu jest ochrona środowiska wodnego i ryb w nim bytujących, w szczególności pstrąga, łososia, troci i certy. Rozporządzenie wprowadza na terenie rezerwatu szereg zakazów m.in. zakaz przegradzania rzeki urządzeniami uniemożliwiającymi rybom swobodny przepływ, niszczenia i usuwania oraz jakiejkolwiek eksploatacji roślinności wodnej, wycinania drzew i krzewów, wycinania trzciny, sitowia i innych roślin oraz koszenia trawy. Na terenie naszej gminy znajduje się część rezerwatu o powierzchni 67,84 ha.

Zapraszamy do podziwiania Drwęcy także z kajaka. To doskonała forma letniego relaksu. Natomiast miłośników kąpieli wodnych i plażowania zachęcamy do odwiedzenia jedynego w gminie jeziora  Józefowo, położonego w Sołectwie Młyniec Drugi, wśród zieleni, na urozmaiconym terenie, o dobrej dostępności brzegowej. Piękne, skłaniające do relaksu, położenie i czysta woda to niewątpliwe atuty tego miejsca. Dlatego w wakacje nad jeziorem jest strzeżone kąpielisko.

Z kolei nie tylko latem można korzystać z tras rowerowych i nordic walking przebiegających przez tereny leśne

W naszej gminie jest ich 2014 ha, co stanowi 19 proc. powierzchni ogólnej. Lasy są rozmieszczone głównie w części południowej gminy, w rejonie Grabowca, Kopanina i Nowej Wsi oraz w części północnej, w rejonie Gronowa, Gronówka. To w większości lasy państwowe wchodzące w skład Nadleśnictwa Dobrzejewice i Golub-Dobrzyń. Przeważają takie na siedliskach boru świeżego oraz boru mieszanego świeżego. W drzewostanie dominują lasy sosnowe młodszych klas wiekowych, z niewielkim udziałem gatunków liściastych: brzozy, lipy, dębu i olchy.

Na terenie gminy Lubicz znajdują się także pomniki przyrody: jesion wyniosły w Kopaninie na terenie prywatnym, dąb szypułkowy Aleksander przy szkole w Złotorii, dąb szypułkowy w Grabowcu na terenie Leśnictwa Brzozówka, dąb szypułkowy w Lubiczu Dolnym przy ul. Grębockiej 38, dąb szypułkowy w Kopaninie na terenie nieczynnego cmentarza, dąb szypułkowy na terenie prywatnym – Młyniec Drugi 50, lipa drobnolistna na terenie prywatnym – Jedwabno 23, dąb szypułkowy w Grębocinie na terenie prywatnym przy ul. Okrężnej 38, dąb szypułkowy w Kopaninie na terenie leśnictwa Brzozówka, dąb szypułkowy w Nowej Wsi przy świetlicy, dąb szypułkowy na terenie PUP Gronówko, dąb szypułkowy w Kopaninie na terenie prywatnym – ul. Przy Lesie 19, dąb szypułkowy w Lubiczu Górnym przy ul. Warszawskiej 19, dąb szypułkowy w Grębocinie przy szkole, dąb szypułkowy na terenie prywatnym – Rogowo 36 oraz dąb szypułkowy na terenie prywatnym – Mierzynek 1.