Treść strony

  • Ruiny zamku w Złotorii

Ruiny położonego w widłach Wisły i Drwęcy są pamiątką zamku wzniesionego przez Kazimierza Wielkiego w połowie XIV wieku. Twierdza zastąpiła gród książąt mazowieckich, który miał bronić ziemi dobrzyńskiej przed napadami Prusów, Litwinów a później Krzyżaków. Z racji swego położenia to miejsce zawsze było w centrum konfliktu polsko – krzyżackiego. Król podarował zamek swojemu wnukowi Kaźkowi Słupskiemu - zginął on w trakcie walk o Złotorię toczonych w 1377 roku. W 1391 roku warownia wraz z ziemią dobrzyńską została przekazana jako zastaw Krzyżakom samowolnie przez Władysława Opolskiego. W 1405 roku zamek odzyskał król Władysław Jagiełło, ale już cztery lata później, w 1409 roku, twierdzę zniszczyli Krzyżacy podczas Wielkiej Wojny 1409-1411 roku. W maju 1411 roku na przeciwko ruin złotoryjskiego zamku odbyło się uroczyste spotkanie Jagiełły, jego brata wielkiego księcia Witolda z wielkim mistrzem Henrykiem von Plauen, dopełniające podpisanie I pokoju toruńskiego. Zamek, który wrócił do Królestwa, mimo zniszczenia miał być odbudowany. Taką klauzulę zawarto w postanowieniach traktatu pokojowego. Krzyżacy jednak nigdy nie wpłacili zasądzonego na ten cel ekwiwalentu. Po II pokoju toruńskim w 1466 r. twierdza utraciła swe znaczenie. Została opuszczona i częściowo rozebrana, resztę dopełniły wojny napoleońskie. Ciekawostką jest fakt, że Henryk Sienkiewicz w powieści „Krzyżacy” umieścił zamek w Złotorii jako miejsce śmierci matki Danusi.

  • Ruiny zamku w Złotorii
  • Kościół w Młyńcu Drugim

W I połowie XVII wieku wieś kupili jezuici, którzy w 1750 roku zbudowali tu zachowany do dzisiaj urokliwy drewniany kościół. Świątynia, w konstrukcji zrębowej, z wieżą, stoi na malowniczym wysokim brzegu Drwęcy. Prezbiterium zamknięto ścianą prostą, a nad zakrystią wznosi się pięterko z dawną lożą (kościół od 1773 do 1950 funkcjonował jako prywatna kaplica). Wyjątkowy na tych ziemiach jest zachowany jednolity rokokowy wystrój wnętrza o sarmackim charakterze. Należą do niego między innymi: rokokowy ołtarz główny z około 1750 roku, z rzeźbami św. św. Franciszka Ksawerego i Ildefonsa, z obrazem Św. Ignacego Loyoli i zasuwą ze św. Ignacym zwyciężającym szatana; ołtarze boczne, w tym jeden z rzeźbami Indian (nawiązanie do działalności misyjnej św. Franciszka Ksawerego), czy ambona z malowanym zapleckiem.Osobliwością kościoła są również zabytkowe organy. Kryjący się za trójwieżyczkową frontową oprawą, wbudowaną w owalną balustradę chóru muzycznego instrument, posiada zaledwie jedną klawiaturę ręczną, stąd zaliczany jest do tzw. pozytywów organowych.

  • Drewniany kościół w Młyńcu Drugim
  • Gwiezdna ulica

W Grabowcu istnieje ulica Obi-Wana Kenobiego (postaci z "Gwiezdnych Wojen" George'a Lucasa). Uchwałę w tej sprawie na wniosek mieszkańców Rada Gminy Lubicz podjęła 30 grudnia 2004 r. Wówczas była to prawdopodobnie jedyna na świecie ulica z taką nazwą.

  • "Filmowa" ulica w Grabowcu

Jedyne w gminie jezioro jest położone w Sołectwie Młyniec Drugi, wśród zieleni, na urozmaiconym terenie, o dobrej dostępności brzegowej. Piękne, skłaniające do relaksu, położenie i czysta woda to niewątpliwe atuty tego miejsca.  

  • Jezioro w Józefowie

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z naszej gminy.

Pełna ewidencja zabytków