Treść strony

Komunikacja publiczna

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dofinansowanego przez gminę realizowane jest przez MZK Toruń na podstawie porozumienia wójta Gminy Lubicz z prezydentem Miasta Torunia, a także Pol-Bus na podstawie przetargu nieograniczonego.

Na terenie naszej gminy kursują następujące linie MZK Toruń:

  • 111
  • 112
  • 113
  • 115
  • 121
  • 122

Rozkład jazdy MZK Toruń: www.mzk-torun.pl

Busy Pol-Bus (Gminne linie autobusowe) to:

  • 105
  • 106
  • 107 (linia bezpłatna)

Rozkład jazdy busów: www.polbus.net