Treść strony

Dla osób podejmujących decyzje o przyjęciu pod swój dach uchodźców z Ukrainy

Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy Lubicz !

Od pierwszych dni zbrojna agresja Rosji na Ukrainę spotkała się z niezwykłą reakcją Polaków skierowaną w kierunku uchodźców z ogarniętego wojną kraju. Nie inaczej było w przypadku mieszkańców naszej gminy. Z wielkim sercem zaangażowaliście się Państwo w wszelką pomoc, czy to w zbieraniu i wysyłaniu na granicę środków pierwszej potrzeby, czy w przyjmowaniu pod swój dach uchodźców – matek z dziećmi, osób starszych. Dziękujemy za ten niezwykły Państwa zryw i ogromną pomoc jaką oferujecie uchodźcom wojennym z Ukrainy, która to pomoc trwa nieprzerwanie. Po raz kolejny Polacy pokazują prawdziwe znaczenie słowa „SOLIDARNOŚC”. To piękne i ważne. Niestety zalew wielu informacji, szczególnie tych, które pojawiają się w przestrzeni medialnej, powoduje występowanie różnych, kłopotliwych sytuacji. Prosimy zatem, szczególnie te osoby, które przyjęły lub zdecydowały się na przyjęcie pod swój dach uchodźców, o uważne przeczytanie poniższych uwag.

Podejmując decyzję o przyjęciu pod swój dach uchodzących przed wojną mieszkańców Ukrainy pamiętajmy o tym, że:

  1. Przybywające osoby to nie turyści przyjmowani na krótkie wakacje. To uchodźcy wojenni szukający bezpiecznego schronienia. Ich pobyt u Państwa może trwać tygodnie, miesiące a może i dłużej. Nikt nie jest w stanie przewidzieć jak długo. Oczywistym jest, że sytuacja taka generuje dodatkowe koszty (zużycie wody, gazu, prądu, konieczność zapewnienie wyżywienia, itd.) Administracja rządowa zadeklarowała pomoc finansową tym, którzy udzielają schronienia uchodźcom (instytucjom, samorządom, osobom prywatnym). Należy jednakże pamiętać, że pomoc ta będzie możliwa dopiero po wejściu w życie niezbędnych uregulowań prawnych a w szczególności tzw. specustawy „o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.  Szczegóły i zakres tej pomocy nie są jeszcze znane. Ustawa jest procedowana w Parlamencie. Udzielając pomocy uchodźcom należy mieć zatem świadomość konieczności zabezpieczenia wspomnianych kosztów we własnym zakresie, przynajmniej do czasu wejścia w życie odpowiednich uregulowań prawnych. Kiedy i w jakim zakresie one wejdą nikt dzisiaj nie wie. Co ważne – gminy mają być w przeważającej części dysponentem tej pomocy rządowej.
  2. Media publikują informacje rządu RP o możliwych rekompensatach za ugoszczenie uchodźców w wysokości 40 zł od osoby dziennie. Nie ma jednak na razie żadnych uregulowań prawnych, które umożliwiałyby samorządom wypłacanie jakichkolwiek środków finansowych, np. na pokrywanie kosztów pobytu uchodźców. Podejmując decyzję o przyjęciu uchodźców pod swój dach nie należy zatem kierować się możliwością uzyskania z gminy ewentualnych rekompensat z tego tytułu.
  3. Odnosząc się do pytań w kwestii zagospodarowania odpadów komunalnych (wywóz śmieci) i opłat z tym związanych informujemy, że w chwili obecnej gmina Lubicz nie wymaga korygowania i składania nowych deklaracji co oznacza, że nie będą pobierane dodatkowe opłaty z tytułu goszczenia u Państwa uchodźców.
  4. W urzędzie gminy Lubicz, oraz jednostkach podległych (GOPS, szkoły, przedszkole) udzielana jest pomoc m.in. w zakresie zameldowania, nadawania numeru PESEL, pomocy psychologicznej, podjęcia nauki, pobytu w przedszkolu, udziału w zajęciach organizowanych na terenie naszej gminy, itp.
  5. Udostępniane będą również wszelkie aktualne informacje o możliwości podjęcia pracy zarobkowej przez uchodźców.
  6. Prosimy również o przekazywanie informacji odnośnie przyjętych pod swój dach gości zgodnie z wytycznymi jakie znajdziecie Państwo pod linkiem https://www.lubicz.pl/7777,ukraina?tresc=70400

drukuj (Dla osób podejmujących decyzje o przyjęciu pod swój dach uchodźców z Ukrainy)

  • data: 2022-03-11

« wstecz