Treść strony

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubicz na lata 2021-2026

Ustawa o pomocy społecznej w art.17 ust. 1 pkt 1 stanowi, że do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. W związku z tym wójt gminy Lubicz zarządzeniem nr 0050.104.2020 z 30 listopada 2020 roku ogłosił konsultacje społeczne Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubicz na lata 2021-2026.

Zarządzenie nr 0050.104.2020

 

drukuj (Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubicz na lata 2021-2026)

  • data: 2020-12-01

« wstecz