Treść strony

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubicz na lata 2021-2025

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie art. 6 ust.2 pkt 1, nakłada na gminę obowiązek opracowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie. W związku z tym wójt gminy Lubicz zarządzeniem Nr 0050.102.2020 z 30 listopada 2020 roku ogłosił konsultacje społeczne  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubicz na lata 2021-2025.

Zarządzenie nr 0050.102.2020

drukuj (Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubicz na lata 2021-2025)

  • data: 2020-12-01

« wstecz