Treść strony

Pelnomocnik wójta ds. profilaktyki uzależnień

ul. Toruńska 24 (budynek „B” Urzędu Gminy)
Lubicz Dolny

tel. 56 621 21 65, e-mail pa@lubicz.pl

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych - terapeuta

ul. Toruńska 56 (świetlica w budynku ZUK)
Lubicz Dolny

wtorek 9.00 - 17.30

tel. 797 999 879

Grupa AA (Anonimowych Alkoholików)

ul. Toruńska 56 (świetlica w budynku ZUK)
Lubicz Dolny

piątek 17.30

Grupa NA (Anonimowych Narkomanów) "Chwytaj dzień"

ul. Toruńska 56 (świetlica w budynku ZUK)
Lubicz Dolny

środa 18.30

Psycholog

szczegóły w zakładce

Ważne infolinie

„Niebieska linia” – pomoc w przypadku przemocy 800 120 002

„Narkomania” – Ogólnopolski Telefon Zaufania 800 199 990 w godz. 16.00-2.00

„Powrót z U” – pomoc dla dzieci uzależnionych, Toruń 884 004 033

„Kujawsko-pomorska niebieska linia” 800 154 030