Treść strony

Komenda Miejska Policji w Toruniu

Komisariat Policji w Dobrzejewicach

Dobrzejewice 65
tel. 47 754 2900, fax 47 754 2914


Komendant
kom. Szymon Bartnik

Zastępca komendanta
asp. szt. Tomasz Markowski

Kierownik Referatu Kryminalnego
podkom. Tomasz Pęziak
tel. 47 754 2930

Kierownik Referatu Prewencji
asp. sztab. Andrzej Zwolankowski
tel. 47 754 2910

Wykaz Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji w Dobrzejewicach

dzielnica nr 45 –  miejscowości: Lubicz Górny, Krobia

sierżant sztabowy Tomasz Boduch - tel. 695 881 321

dzielnica nr 46 – miejscowości; Lubicz Dolny, Grębocin

sierżant Maciej Kordowski  - tel. 695 881 322

dzielnica nr 47 –  miejscowości: Złotoria, Nowa Wieś, Kopanino, Grabowiec

młodszy aspirant  Michał Heldt – tel. 695 881 326

dzielnica nr 48 – miejscowości:  Brzeźno, Brzezinko, Gronowo, Gronówko, Młyniec Pierwszy, Młyniec Drugi, Józefowo, Mierzynek, Jedwabno, Rogówko, Rogowo

aspirant sztabowy Łukasz Przybylski – tel. 695 881 325

Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Lubiczu

aspirant sztabowy Tomasz Jaworski - tel. 695 881 331


Alarmowe numery 997, 112 służą przede wszystkim do:

powiadamiania policji o sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu,

  • powiadamiania o popełnionych przestępstwach,
  • powiadamiania policji o zakłóceniach porządku i ładu publicznego,

Alarmowe numery nie służą do:

  • uzyskiwania porad prawnych,
  • uzyskiwania informacji o organizacji i sposobie działania policji,
  • dyskusji o egzystencjalnych problemach obywatela.

Pamiętajmy!

Blokowanie tej linii jest nadużyciem, które może potrzebującego pomocy kosztować utratę życia lub zdrowia.