Treść strony

System powiadomień SMS

Poniżej jest dostępny do pobrania formularz rejestracyjny do systemu (wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych), który drogą SMS informuje użytkowników o zagrożeniach pogodowych, brakach w dostawach wody lub prądu, utrudnieniach komunikacyjnych i innych wydarzeniach. Wypełniony i podpisany formularz w zamkniętej kopercie (podpisanej "System SMS") prosimy dostarczyć do Biura Podawczego w Urzędzie Gminy Lubicz (pokój nr 9 na parterze). Zeskanowany lub sfotografowany w dobrej jakości (z własnoręcznym podpisem) dokument można też wysłać na adres e-mail info@lubicz.pl.
 
Usługa jest bezpłatna.
 
Zgodę można wycofać, wypełniając drugi formularz.