Treść strony

  • Dawny lubicki młyn - widok z kajaka na Drwęcy

Drwęca (prawy dopływ dolnej Wisły) to urokliwa i klimatyczna rzeka uznawana za jeden z najpiękniejszych, a jednocześnie niezbyt zatłoczonych szlaków kajakowych w Polsce.

Długość rzeki wynosi 207 km, a powierzchnia dorzecza 5536 km². Wypływa ze wschodnich stoków Góry Dylewskiej, płynie na południowy zachód i uchodzi do Wisły na wysokości 36,6 m n.p.m., a jej końcowy odcinek stanowi granicę Torunia i Złotorii leżącej w gminie Lubicz. 

Drwęca to jedyna rzeka w Polsce, która na całej swojej długości stanowi rezerwat przyrody, czyli formę o najwyższej randze ochrony. Rezerwat został uznany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 lipca 1961 r. (Monitor Polski nr 71, poz. 302). Ochroną objęto koryto rzeki wraz z przybrzeżnym pasem o szerokości 5 m po obu stronach rzeki. Celem uznania rezerwatu jest ochrona środowiska wodnego i ryb w nim bytujących, w szczególności pstrąga, łososia, troci i certy. Rozporządzenie wprowadza na terenie rezerwatu szereg zakazów m.in. zakaz przegradzania rzeki urządzeniami uniemożliwiającymi rybom swobodny przepływ, niszczenia i usuwania oraz jakiejkolwiek eksploatacji roślinności wodnej, wycinania drzew i krzewów, wycinania trzciny, sitowia i innych roślin oraz koszenia trawy. Na terenie naszej gminy znajduje się część rezerwatu o powierzchni 67,84 ha.

Zachęcamy do podziwiania gminy z kajaka. Relaks gwarantowany.